در ادامه مقاله آموزش بازی پاسور باید این را بدانید که بازی هفت خبیث با ورق انجام می شود که تمامی مردم با هر میزان سطح مالی می توانند این بازی را انجام دهند. هفت خبیث تا حدی با شبیه بازی حکم می باشد با این تفاوت که قوانین ریز و جزئی آن کمی متفاوت می باشد. این بازی کمی قوانین سختی دارد اما بسیار جذاب و سرگرم کننده می باشد.

بازی هفت خبیث چگونه است

بازی هفت خبیث چگونه است؟ 

بازی هفت خبیث، با جذابیت بسیار زیاد و قوانین به نسبت پیچیده، تقریبا در میان مردم جای خود را پیدا کرده است و محبوبیت زیادی میان مردم ایران و جهان پیدا کرده است. بازی هفت خبیث حتی جمع های دوستانه ی زیادی را دور هم جمع کرده است و باعث صمیمیت زیادی در میان دوستان و اشنایان شده است.

دلیل ان هم این است که برای شرکت کردن در این بازی به عنوان یک بازیکن نیاز دارید که حداقل گروهی که تشکیل می دهید دو نفر شرکت کننده در این بازی حضور داشته باشند. باید تعداد کارت شما ۵ عدد باشد ولی ممکن است که شما بخواهید تعداد ۵ نفر به بالا را در بازی شرکت دهید که در آن صورت دیگر یک دسته ورق برایتان کافی نیست و حتما باید از دو دست ورق استفاده کنید.

قواعد بازی هفت خبیث

قواعد بازی هفت خبیث

کسی که وظیفه ی پخش کارت را بر عهده گرفته است، کارت ها را در جهت عقربه ی ساعت شروع به قسمت کردن می کند و بعد از ان همان تعداد کارتی را که اضافه امده است بر روی زمین می گذارد. به گونه ای که پیدا نباشد؛ کارت های اضافی باید به پشت روی زمین قرار بگیرند. برای انجام این بازی روش های وجود دارند که ما یک روش که به طور معمول بازی می شوند را برایتان در این مقاله شرح خواهیم داد.

در این روش، بازی هفت خبیث به این شکل بازی می شود که نفر اولی که بازی را شروع می کند یک کارت بر می دارد. بعد از ان، باید ببیند که حکم بازی چیست. ان گاه اولویت را بر مبنای خال بگذارد. اگر خال را نداشت اولویت را بر مبنای عدد حکم بگذارد و باز هم اگر نداشت باید یک دور بازی نکند و منتظر باشد تا نوبتش شود.
 
این بازی به همین شکل ادامه دارد تا زمانی که تمام کارت های یکی از شرکت کننده ها تمام شود و بتواند تمام کارت های خود را تمام کند. و در ان دور است که دیگر شرکت کننده ها بازنده اعلام می شوند و هر کارتی که در دستشان باقی مانده است امتیاز منفی برایشان به حساب می اید. و قانون دیگر این است که کسی که این بازی را برده است در بازی بعد، خودش استارت بازی را می زند. دیگر شرکت کننده ها هم به همان ترتیب امتیاز قرار می گیرند و نوبتشان بر همان اساس تعیین می شود. البته باید یک امتیاز مشخص برای بازی تعیین کنید تا اگر کسی به این امتیاز رسید، بتواند بازی را تمام اعلام کند و یا یک امتیاز منفی تعیین کنید و هر موقع بازی را تمام کردید کسی که امتیازش از همه مقدار منفی کم تری بود برنده اعلام می شود.

البته نمی توانید این بازی را با مشخص شده برنده ی بازی به پایان برسانید. زیرا برای تعیین نفرات بعدی بازی، بازی می تواند ادامه بگیرد و تا جایی که دیگر شرکت کننده ها مایل باشند بازی ادامه می یابد. تنها با حذف برنده ی بعدی تعداد شرکت کننده ها را کم تر کنید. و در مرحله ی آخر که تعداد شرکت کننده ها به دو نفر رسید و وارد دور پایانی شد، یک برگ هشت و یک برگ آس بر روی زمین می گذارید. که برگ آس را به عنوان جایزه مشخص کنید و مهم نیست که آس در دست شما باشد یا ورق ۸، زمانی که ورق ۸ در دستتان بود باید هوش خود را به کار بگیرید و برگی که وسط بازی قرار گرفته است را اس حدس بزنید و سریع عبارت تک برگ را بگویید و بازی را به نفع خود به انتها برسانید. البته اگر بازیکنی مشخص شد که در دست خود برگ ۸ و ۱ را دارد، و باز هم اس را نتوانست تشخیص بدهد و عبارت تک برگ را نگوید باید جریمه شود.

قوانین بازی هفت خبیث

قوانین بازی هفت خبیث

بازی هفت خبیث یک بازی کارتی است که به طور محبوب در بسیاری از مناطق جهان با نام‌ ها و قوانین مختلفی انجام می‌ شود. این بازی با استفاده از یک مجموعه کارت انجام می‌ شود که شامل ۵۲ کارت است. هدف اصلی این بازی، به دست آوردن امتیاز بیشتری نسبت به بازیکنان دیگر است. در ادامه، قوانین بازی هفت خبیث توضیح داده شده‌ اند:

برای بازی هفت خبیث، شما به یک مجموعه کامل از کارت‌ های پاسور نیاز دارید. این مجموعه شامل ۵۲ کارت است که به چهار نوع شکل (قلب، خشت، پیک، گشنیز) و ده عدد (از ۲ تا ۱۰ و شاه، وزیر و ملکه) تقسیم می‌ شوند. تعداد بازیکنان حداقل دو نفر و حداکثر چهار نفر است.

 1. کارت‌ ها را به طور تصادفی مخلوط کنید و به هر بازیکن یک دست کارت توزیع کنید. هر بازیکن باید هفت کارت در دست داشته باشد.
 2. امتیازهای کارت‌ها به این ترتیب است:
 • ملکه: ۲۰ امتیاز
 • شاه: ۱۰ امتیاز
 • وزیر: ۱۰ امتیاز
 • ده: ۱۰ امتیاز
 • سه تا نه: امتیازات بر اساس ارزش کارت (۳ تا ۹) تعیین می‌ شود.
 1. هر بازیکن باید به نوبت یک کارت از دست خود را روی میز بگذارد و یک کارت از دست دیگر بازیکن را انتخاب کند. این کارت‌ ها به صورت مخفی روی میز قرار می‌ گیرند و سپس به ترتیب باز می‌ شوند.
 2. بازیکنی که کارت با ارزش بیشتری داشته باشد، کارت‌ ها را می‌ برد و در دست خود جمع می‌ کند. اگر کارت‌ ها ارزش برابری داشته باشند، یک جنگ اعلام می‌ شود. در جنگ، هر دو بازیکن باید سه کارت را به صورت مخفی روی میز بگذارند و یک کارت دیگر را روباز بگذارند.
 3. بازی ادامه پیدا می‌ کند تا زمانی که کارت‌ ها تمام شوند.
 4. پس از پایان بازی، بازیکنی که امتیاز بیشتری دارد، برنده می‌ شود.

کاربرد اعداد در ۷ خبیث

اما در قوانین اصلی، عدد ۸ نماد خوش شانسی و دارای جایزه می باشد. کسی که کارت عدد ۸ را برداشته است، می تواند شانس این را داشته باشد که یک کارت دیگر خود را روی زمین بگذارد؛ اما اگر در کارت هایش، کارت مناسبی را نداشته باشد و نوبتش را انجام ندهد جریمه می شود و از شانس خود هم نتوانسته است استفاده کند.

این مطلب را هم بخوانید
نحوه محاسبه سود شرط بندی و بررسی راه های افزایش آن

قانون کارت آس، این گونه است که نفر بعدی اجازه ی بازی در ان دور را ندارد و باید تا دور بعدی صبر نماید. حال می رسیم به لوگوی سرباز روی کارت که توانایی این را این بازیکن می دهد که حکم بازی را به میل خودش عوض نماید و در بازی یک تحولی را ایجاد کند.

اگر در انتهای بازی، بازیکنی فقط یک کارت در دست داشت و یادش رفت که عبارت تک کارت را بگوید و هم بازی های او اشتباه او را بگیرند باز هم جریکه خواهد شد و جریمه اش به این شکل است که یک کارت به کارت هایش اضافه خواهد شد و برد او به طول می انجامد.

قوانین فرعی که تا حدودی سلیقه ای است، به این شکل انجام می شود که اگر همه ی اعضا با آن موافق بودند اجرا می شود. ولی اگر اعضا با آن موافق نبودند می توان آن ها را کم یا زیاد کرد. یکی از این قوانین به این شکل است که بازیکنی که یک اشتباه را بیش تر از یک بار انجام دهد، به میزانی که هم تیمی های او بگویند جریمه خواهد شد.

قانون فرعی دوم به این شکل است که بازیکنی که تنها کارتش کارت اس باشد، مجبور به گذاشتن اس و جایزه بر روی زمین می شود و در غیر این صورت جریمه خواهد شد. قانون سوم می گوید که به محض این که اولین نفر عدد ۷ را بردارد، به تعداد دو بازیکن دیگر می توانند عدد ۷ را بگذارند ولی چهارمین بازیکنی مجبور به گذاشتن عدد ۷ باشد و این کارت را نگذارد باید ۸ کارت به کارت های خود اضافه کند و جریمه ی سنگینی را متقبل شود.

استراتژی های بازی هفت خبیث

یک بازی استراتژیک و گروهی است که نیاز به تفکر عمیق، ارتباط موثر و تجزیه و تحلیل رفتار دیگران دارد. در این بازی، هر بازیکن باید به نحوی عمل کند که به پیروزی گروه خود کمک کند. در زیر به برخی از استراتژی‌ های مؤثر در این بازی اشاره می‌ شود:

استراتژی‌ های کلی:

 • تحلیل الگوی رفتاری: سعی کنید رفتار ها و حرکات بازیکنان دیگر را تحلیل کنید تا نقش آن‌ ها را حدس بزنید.
 • اطلاعات درست و نادرست: به‌طور مداوم اطلاعات درست و نادرستی ارائه دهید تا دیگر بازیکنان را گمراه کنید.

استراتژی‌ های پیشرفته

 • تشکیل گروه های موقتی: ایجاد گروه های موقت با بازیکنان دیگر برای رسیدن به اهداف مشترک
 • کنترل داستان: سعی کنید داستان بازی را کنترل کنید و موقعیت‌ ها را به نفع خودتان به‌ کار ببرید.
بازی هفت خبیث برای سیستم عامل های مختلف

جریمه ها در این بازی به چه صورت است؟

بازی هفت خبیث، یک بازی کارتی است که تا ۴ بازیکن می‌ توانند در آن شرکت کنند. در این بازی، هدف اصلی به دست آوردن امتیاز ها است. جریمه‌ ها در بازی هفت خبیث به صورت زیر تعریف می‌ شوند:

۱. کارت‌ های اصلی: در هر دست بازی، هر بازیکن سعی می‌ کند کارت‌ های خود را با انواع مختلفی از کارت‌ ها جمع کند. اگر در پایان دست بازی نتواند کمترین تعداد امتیاز را داشته باشد، جریمه می‌ پردازد. این جریمه به تعداد امتیازهای باقیمانده در دست او در نظر گرفته می‌ شود.

۲. تمام کارت‌ های خبیث: در صورتی که یک بازیکن تمام کارت‌ های خود را در یک دست بازی جمع کند، به او جایزه‌ ای داده می‌ شود و بازیکنان دیگر باید جریمه‌ امتیازی را پرداخت کنند. این جریمه معمولا به تعداد امتیاز های کارت‌ های خبیث بازیکنان دیگر در نظر گرفته می‌ شود.

۳. خبیث شدن: اگر یک بازیکن در طول بازی خبیث شود، بازیکنان دیگر باید جریمه‌ امتیازی به او بپردازند. این جریمه معمولا به تعداد امتیاز های کارت‌ های خبیث بازیکنان دیگر در نظر گرفته می‌ شود.

۴. اجرای کارت‌ های جریمه: در برخی شرایط، بازیکنان می‌ توانند کارت‌ های خاصی که اثرات جریمه دارند را بر روی بازیکنان دیگر اجرا کنند.

نحوه امتیاز دهی 7 خبیث


نحوه امتیاز دهی ۷ خبیث 

در این قسمت درباره ی نحوه ی امتیاز دهی بازی هفت خبیث به شرکت کننده های این بازی صحبت می کنیم. نحوه ی امتیاز دهی بازی هفت خبیث به این صورت است که اگر بازی تمام شود ولی دیگر شرکت کننده ها موفق نشده باشند کارت ها را بر روی زمین بگذارند، به هر تعداد و عددی که کارت هایشان را بر زمین نگذاشته باشند امتیاز منفی می گیرند و بازنده ی بازی اعلام خواهند شد. برای مثال بازیکنی عدد دو یا عدد دو تا ده را در دست خود  دارد.

آن گاه، برابر شماره ی در دست خود امتیاز منفی می گیرد که البته هر عددی در این به به حساب می اید به جز عدد ۷  که در این بازه نیست. در نحوه ی امتیاز دهی بازی هفت خبیث، بی بی دوازده امتیاز منفی دارد و شاه هم سینزده امتیاز منفی و سرباز هم بیست امتیاز منفی به دارنده ی آن می دهد.

تقلب در بازی هفت خبیث چگونه ممکن است؟

تقلب در بازی هفت خبیث چگونه ممکن است؟

تقلب در بازی هفت خبیث یک عمل ناپسند و غیر اخلاقی است که می‌ تواند تجربه بازی را برای همه شرکت‌ کنندگان تلخ کند. بازی هفت خبیث یک بازی کارتی است که تازه‌ ترین نسخه‌ های آن می‌ تواند حداقل ۲ تا ۷ بازیکن را جذب کند. هدف بازی از بین بردن کارت‌ های دست خود و جلب تعداد کمتری از خبیث‌ هاست.

تقلب در بازی هفت خبیث می‌ تواند به چندین شکل انجام شود:

 1. نمایش کارت‌ های خود به دیگر بازیکنان: یکی از شیوه‌ های رایج تقلب، نمایش کارت‌ های خود به دیگر بازیکنان است. بازیکنی که کارت‌ های خود را نمایش می‌ دهد، به دیگران امکان پیش‌ بینی حرکت‌ های او را می‌ دهد و بازی را تحت تاثیر قرار می‌ دهد.
 2. مخفی کردن کارت‌ های خبیث: در بازی هفت خبیث، باید خبیث‌ ها را در دست پنهان کنید تا دیگر بازیکنان نتوانند آن‌ها را ببینند. تقلب کردن با پخش کارت‌ های خبیث به نحوی که دیگران آن‌ ها را ببینند، تخلف است.
 3. استفاده از دستگاه‌ های مخصوص تقلب: برخی افراد ممکن است از دستگاه‌ هایی مثل دوربین‌ ها یا گوشی‌ های هوشمند برای عکس‌ برداری از کارت‌ های دیگران یا ایجاد ارتباط با افراد خارج از بازی به منظور اطلاع از کارت‌ های آنها استفاده کنند.
این مطلب را هم بخوانید
اسباب بازی فرفره های انفجاری در ایران + راهنمای شرط بندی روی این بازی ها

بازی هفت خبیث چند نفره انجام می شود؟

بازی هفت خبیث (Seven Wonders) اغلب به صورت ۲ تا ۷ نفره انجام می‌ شود. این بازی کارتی استراتژیک و منحصر به‌ فرد که با توجه به تعداد بازیکنان متفاوت است. هر نسخه از بازی هفت خبیث شامل کارت‌ های مختلفی است که به تعداد بازیکنان تغییر می‌ کند.

در بازی با دو نفر، هر بازیکن به تنوع کمتری از کارت‌ ها دسترسی دارد و رقابت بین آنها کم تر می شود. بازی با تعداد بیشتری از بازیکنان، مواردی از جمله استراتژی‌ های متنوع تر و رقابت شدید تر را ارائه می‌ دهد.

به طور کلی، تعداد نفرات مشارکت‌ کننده در بازی هفت خبیث می‌ تواند بین ۲ تا ۷ نفر باشد. هر نسخه از بازی ممکن است تعداد بازیکنان حداکثر خود را مشخص کند، اما به طور معمول بازی با تعداد بازیکنانی از ۳ تا ۷ نفر خیلی متداول است. انتخاب تعداد مناسب بازیکنان بستگی به تجربه و ترجیحات گروه شما دارد.

بازی هفت خبیث چهار نفره چه اصولی دارد؟

بازی هفت خبیث (Seven Wonders) در نسخه چهار نفره نیز اصول مشخصی دارد که برای لذت بردن از تجربه بازی باید رعایت شوند:

 1. توزیع کارت‌ ها: در ابتدا، هر بازیکن باید به طور تصادفی یک دسته کارت از دیگر بازیکنان دریافت کند. این دسته شامل کارت‌ های معمولی و خبیث است. این توزیع باید به انصاف و بدون تعارض منافع انجام شود.
 2. انتخاب کارت: در هر دور بازی، بازیکنان باید یک کارت از دسته‌ کارت‌ هایی که دریافت کرده‌ اند، انتخاب کنند. این انتخاب بر اساس استراتژی شخصی هر بازیکن و میزان مناسبی از تعادل انجام می‌ شود.
 3. خبیث‌ ها و نقشه‌ ها: در هر دور، بازیکنان با کارت‌ های خبیث و نقشه‌ های خصمانه دیگران را متوقف کرده یا منافع خود را بهبود می‌ دهند. استفاده مناسب از این کارت‌ ها به تعادل بازی و ایجاد رقابتی جذاب کمک می‌ کند.
 4. نقاط و پایان بازی: پس از ۳ دور بازی (در نسخه چهار نفره) یا دور های مشخص شده در نسخه دلخواه، امتیازات نهایی شمرده می‌ شوند. بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کند، برنده بازی معلوم می‌ شود.

دانلود این بازی کازینویی

 بازی هفت خبیث را می توانید از چندین روش بیاموزید. برای مثال فیلم آموزشی بازی هفت خبیث را می توانید در سایت های مختلف مشاهده کنید و یا این بازی را به صورت بازی هفت خبیث برای کامپیوتر یا بازی هفت خبیث برای اندروید یا بازی هفت خبیث برای ایفون نصب کنید و از این راه بازی هفت خبیث آنلاین را انجام دهید و با تمام قوانین آن آشنا اشوید و در ان مهارت کافی را کسب نمایید.
 

بازی هفت خبیث برای سیستم عامل های مختلف

بازی هفت خبیث (Seven Wonders) یک بازی کارتی استراتژیک جذاب و منحصر به‌ فرد است که در حال حاضر برای سیستم عامل‌ های مختلف از جمله اندروید، آیفون و ویندوز در دسترس است. این بازی توسط شرکت معروف Repos Production توسعه داده شده و در پلتفرم‌ های متنوع منتشر شده است. این بازی به تازگی در سایت شرط بندی نیز در دسترس قرار داده شده است.

اندورید

بازی هفت خبیث برای اندروید در Google Play Store قابل دسترسی است. کاربران اندروید می‌ توانند با دانلود و نصب این بازی از فرصت لذت بردن از تجربه‌ استراتژیک و متنوع بازی هفت خبیث بر روی دستگاه‌ های همراه خود بهره‌ مند شوند.

برای آیفون

نسخه iOS بازی هفت خبیث نیز در App Store برای دستگاه‌ های آیفون و iPad قابل دسترسی است. کاربران iOS می‌ توانند این بازی را از App Store دانلود و نصب کنند و سپس با دوستان و خانواده خود به بازی پرداخته و رقابت کنند.

ویندوز

بازی هفت خبیث نیز برای سیستم عامل ویندوز در دسترس است. شما می‌ توانید از فروشگاه‌ های آنلاین معتبری مانند Steam یا GOG بازی را برای ویندوز دانلود و نصب کنید. این نسخه به شما امکان را می‌ دهد تا با دوستان خود به صورت آنلاین یا حتی به صورت چند نفره در یک دستگاه بازی کنید.

مسابقات و تورنمنت های بازی هفت خبیث

مسابقات و تورنمنت‌ های بازی هفت خبیث، به عنوان یکی از بازی‌ های کارتی محبوب در دنیا، همیشه جذابیت‌ های فراوانی برای بازیکنان و علاقه‌ مندان به بازی دارند. این رویداد ها به شکل‌ های مختلف در سراسر جهان برگزار می‌ شوند و باعث ایجاد یک جو پرشور و رقابتی در جامعه بازیکنان می‌ شوند.

تورنمنت‌ های بازی هفت خبیث معمولا در سه مرحله اصلی برگزار می‌ شوند:

۱. مرحله انتخابی:
در این مرحله، بازیکنان علاقه‌ مند به شرکت در تورنمنت می‌ توانند در مسابقات محلی یا آنلاین شرکت کنند. این مرحله به طور معمول برای جذب حضور بازیکنان بیشتر و تشویق مشارکت فعال در این بازی برگزار می‌ شود.

۲. مرحله کیفیت:
بازیکنان برتر از مرحله انتخابی به مرحله کیفیت صعود می‌ کنند. این مرحله در سطح منطقه‌ ای یا ملی برگزار می‌شود و بازیکنان باید مقابل حرفه‌ ای‌ترین رقبا رقابت کنند. تعداد محدودی از شرکت‌ کنندگان به مرحله بعدی صعود می کنند.

۳. مرحله نهایی و جوایز:
در مرحله نهایی، بازیکنان برتر از مرحله کیفیت با یکدیگر به رقابت می‌ پردازند. این مسابقات معمولا در سطح ملی یا بین‌ المللی برگزار می‌ شوند. برندگان این مرحله علاوه بر جوایز نقدی، جوایز کارت‌ های بازی و جوایز تخصصی مثل “بازیکن برتر” و “بهترین استراتژیست” را دریافت می‌ کنند.

سوالات متداول

 1. بازی هفت خبیث به صورت آنلاین ساخته شده است؟

  بله شما می توانید در سایت های مرتبط از این بازی لذت ببرید.

 2. بازی هفت خبیث حداقل چه تعداد بازیکن دارد؟

  حداقل بازیکنان این بازی می تواند ۲ و ۳ نفر باشد.

 3. بازی هفت خبیث از چند دسته قوانین تشکیل شده است؟

  دو دسته ی اصلی و فرعی قوانین تشکیل دهنده بازی می باشند.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید :